Bruk regnvannet ikke bare i hagen, men også i husholdningen: en sistern gjør det mulig

Mange hageeiere er enige om at de vil bruke regnvannet, som vanligvis er i overflod, til å vanne blomster- og grønnsaksbedene i hagen. Regntønner brukes nesten alltid til dette formålet, som samler regnvannet fra husets eller hageskinnets tak slik at det er klart for vanning. Men regnfat er ikke den eneste måten å samle regnvann på i hagen din og bruke det fornuftig. Sisterner er også en fornuftig investering fra et økologisk synspunkt og vil hjelpe deg med å spare vann og penger i fremtiden, ikke bare i hagen, men også i huset. Slik at du kan glede deg over sisternen din lenge, bør du informere deg grundig før du har et slikt regnvannsoppsamlingssystem bygget i hagen din. Fordi investeringen bare er verdt hvis sisternen er optimalt tilpasset dine behov.

Hvorfor bør du bruke regnvann

Sisterner og andre systemer for høsting av regnvann har alltid blitt brukt av mennesker til å lagre regnvann. Først da den sentrale drikkevannsforsyningen var sikret, falt vanntankene i glemmeboken her i landet. I mellomtiden har imidlertid økologisk bevissthet økt igjen og flere og flere huseiere og hageeiere er klar over at drikkevann er en verdifull og dyr vare. Det er derfor synd å vanne blomster eller skylle toalettet. For utvinning må overflaten eller grunnvannet først behandles med høye energiforbruk. I kontrast er regnvann rikelig og fritt tilgjengelig. Med et effektivt regnvannssystem kan du derfor unngå unødvendig energiforbruk og spare både drikke- og vannavgifter. Ytterligere informasjon om temaene høsting av regnvann og håndtering av regnvann finner du i eBok fra BENZ24, som kan lastes ned fra nettstedet. Den gir deg mange verdifulle tips om hvordan du sparer vann og reduserer avløpsavgiftene.

Samle regnvann med en sistern

Samle regnvann Graf regnvannsbeholder

En sistern gir deg mange fordeler ved bruk av regnvann

En gjennomtenkt sistern er en langsiktig og fornuftig investering. Kjøpesummen kan i utgangspunktet være høy, men kostnadene blir amortisert etter noen år. Sisterner av høy kvalitet har en levetid på mer enn 50 år. I lys av det faktum at avløps- og drikkevannskostnadene stadig øker, er investeringer i en sistern definitivt verdt og fremtidsrettet. Noen kommuner støtter til og med økonomisk byggingen av et regnvannsoppsamlingssystem fordi det gir mange økologiske fordeler.

Hvis flere huseiere og hageeiere bruker en sistern, må mindre grunnvann behandles til en høy pris. Dette er en stor fordel, spesielt i regioner der grunnvannsressursene uansett er ganske lave. Samtidig fungerer en sistern som oppbevaringstank for overflatevannet, som ikke kan sive eller renne av når det regner kraftig. I områder som ofte påvirkes av flom, gir du et verdifullt bidrag til miljøvern med en sistern.

Men bruken av regnvann har en annen fordel fordi det er fritt for kalk. I regionene i Tyskland hvor drikkevannets hardhet er høy, betaler bruken av regnvann to ganger: mindre urinstein bygger seg opp på toalettene, vaskemaskinforbruket til vaskemaskinen reduseres og varmebatteriene kan ikke forkalkes. I tillegg foretrekker mange planter også kalkfritt regnvann.

Slik fungerer sisternen

Sisternen fungerer som følger: Alt regn som faller på taket ledes inn i takrennene og transporteres ned gjennom nedløpsrørene. Det er et regnvannsfilter i bakken eller i nedløpene. Det fjerner mekanisk større smusspartikler fra vannet. Regnvannet renner deretter inn i sisternen og kan lagres der.

Moderne sisterner har en nivåindikator som alltid forteller deg hvor mye vann som er i tanken. Når sisternen er full, sørger et overløp for at overflødig vann renner ut og tømmes i kloakken eller siver inn i et foringsrør av grus. Med sisternepumpen pumpes sisternevannet på en slik måte at det når det såkalte servicevannrøret gjennom det flytende avtrekket. Alle forbrukerenheter i huset – for eksempel vaskemaskin og toalett – samt vanning for hagen din er koblet til den.

Gjennomsnittlige priser på sisterner

Prisen på en sistern avhenger av størrelsen. Modeller med en kapasitet på 2000 liter koster rundt 600 euro. Svært store sisterner kan derimot koste flere tusen euro. Ved beregning av prisen bør ikke bare den faktiske sisternen tas i betraktning, men også anskaffelseskostnadene for regnvannsfilteret, pumpen og annet tilbehør.

Den optimale størrelsen på sisternen er viktig

Hvis sisternen er for liten, vil vannet renne for fort. Hvis den derimot er for stor, betaler du unødvendig høye anskaffelseskostnader. I tillegg kan det flytende laget ikke renne godt av, noe som gjør den selvrensende funksjonen verre. Den nødvendige størrelsen kan lages med en Sistern datamaskin vær bestemt. Det avhenger av hvor høyt vannforbruket sannsynligvis vil være, og også av hvor mye nedbør det faller i gjennomsnitt.

Bildekilde: Otto Graf GmbH