Hebrajskie imiona dla dzieci to piękne imiona zaczerpnięte z języka hebrajskiego. Te imiona pochodzą z Biblii. Większość Żydów i chrześcijan używa tych imion dla swoich dzieci. Nazwy są bardzo stare, ponieważ istniały w czasach Izraelitów biblijnych. Istnieją hebrajskie imiona dla chłopców i dziewcząt. Każde z tych imion ma znaczenia, które są jednocześnie znakiem duchowym. Kilka nazw jest teraz tak powszechnych, że często zapominamy o ich pochodzeniu. Wiele hebrajskich imion jest również skracanych, aby pasowały do ​​dzisiejszego świata. Możesz łatwo znaleźć piękne, znaczące imiona dla swojej córeczki i chłopca. Jeśli masz bliźnięta, to czeka cię uczta, ponieważ hebrajskie imiona są idealne dla bliźniaków. Znajdziesz wiele nazw, które dobrze do siebie pasują, zarówno pod względem znaczeń, jak i początku alfabetu.

Lista hebrajskich imion dla dzieci:

hebrajskie imiona dla dzieci

Popularne hebrajskie imiona dla niemowląt:

1. Aharon:

Był pierwszym Arcykapłanem i bratem Mojżesza. Nazwa oznacza “górę”. Może również oznaczać “lśniący”.

2. Adam:

Był pierwszym człowiekiem stworzonym przez Boga. Nazwa oznacza “ziemia”. To jedno z najpopularniejszych imion hebrajskich dla chłopców.

3. Alon:

Był wnukiem Jakuba w Biblii. Nazwa oznacza “dąb”. To również popularna nazwa.

4. Asher:

Był synem Jakuba, który był jednym z 12 plemion. Nazwa oznacza “błogosławiony”. Może również oznaczać „szczęśliwy”.

5. Azriel:

Był aniołem, a także ojcem przywódcy plemienia Naftali. Nazwa oznacza “pomocnik Boga”.

6. Barak:

Był mężem prorokini Debory. Nazwa oznacza “piorun”. Istnieje kilka odmian tej nazwy.

7. Beniamin:

Był najmłodszym synem Jakuba i jednym z 12 plemion. Nazwa oznacza “syn mojej prawej ręki”, co przekłada się również na siłę.

8. Boaz:

Był mężem Rut i pradziadkiem króla Dawida. Nazwa oznacza “szybkość”.

9. Calev:

Był mężem Miriam, siostry Mojżesza. Nazwa oznacza “jak serce”.

10. Przewodniczący:

Nazwa ta pojawiła się w XII wieku w pismach żydowskich. Był komentatorem Talmudu w Tosafot. Nazwa oznacza “życie”.

11. Chanoch:

Był synem Kaina w Biblii. Nazwa oznacza “wykształcony”. Może również oznaczać „oddany”.

12. Daniel:

Był częścią dworu króla Nabuchodonozora i został uratowany z jaskini lwa. Nazwa oznacza “Bóg jest moim sędzią”.

13. Dawid:

Był drugim królem Izraela i przodkiem Mesjasza. Nazwa oznacza “ukochany”.

14. Efriam:

Był drugim synem Józefa i wnukiem Jakuba. Nazwa oznacza “owocny”.

15. Ehud:

Był jednym z sędziów Izraela. Nazwa oznacza “ukochany”.

16. Eliezer:

Był tam sługa Abrahama, a także syn Mojżesza zwany Eliezer. Nazwa oznacza “mój Bóg pomógł”.

17. Eli:

Był Najwyższym Kapłanem w Biblii i ostatnim sędzią. Nazwa oznacza “wznieść się”. Może również oznaczać „wzniesiony”.

18. Emanuel:

Było to imię żydowskiego zbawiciela i jest to także plemię w Judzie. Imię oznacza “Bóg jest z nami”.

19. Ezdrasz:

Był osobą, która przewodziła Żydom z Babilonu, a także pomagała odbudować Świętą Świątynię. Nazwa oznacza “pomocnik”.

20. Gavriel:

Był aniołem, który przepowiedział nowinę o narodzinach Izaaka, a także obalił Sodomę. Nazwa oznacza “Bóg jest moją siłą”.

21. Gidon:

Był jednym z sędziów Izraela. Pokonał także Midianitów. Nazwa oznacza “potężny wojownik”.

22. Hirscha:

Imię jest takie samo jak Naftali, który został porównany do szybkiego jelenia. Oznacza “jelenia” w języku jidysz.

23. Lewi:

Był synem Jakuba i Lei i był jednym z 12 plemion Izraela. Nazwa oznacza “ten, który towarzyszy” lub “ten, który uczestniczy”.

24. Manoach:

Był ojcem Samsona. Nazwa oznacza “miejsce spoczynku”.

25. Medad:

Był przywódcą i prorokiem w czasach Mojżesza. Nazwa oznacza “przyjaciel”.

26. Menasze:

Był synem Józefa. Nazwa oznacza „powód do zapomnienia”, a także ma moc odpędzania zła.

27. Michał:

Był aniołem i członkiem plemienia Asher. Przebywa z ludźmi, kiedy śpią. Nazwa oznacza “kto jest jak Bóg”.

28. Mosze:

Był wielkim prorokiem, który prowadził Żydów z Egiptu, a także otrzymał Torę na górze Synaj. Nazwa oznacza „wyciągnięty”.

29. Natan:

Był prorokiem w Biblii. Nazwa oznacza “Dał”.

30. Seth:

Był synem Adama, który urodził się po śmierci Abla. Nazwa oznacza “wyznaczony”. To jedno z najpopularniejszych imion w języku hebrajskim.

Piękne hebrajskie imiona dziewczynek:

31. Aliza:

Nazwa pochodzi z Kabały, która pokazuje radosną naturę. Nazwa oznacza “radość”. To jedno z pięknych imion.

32. Ariella:

To był ołtarz w Świętej Świątyni lub inna nazwa Jerozolimy. Nazwa oznacza “lwica Boga”.

33. Avigail:

Była żoną króla Dawida. Nazwa oznacza “radość ojca”. To popularne żydowskie imię hebrajskie.

34. Ayala:

Jest to żeńska wersja Naftalego, porównana do szybkiego jelenia. Nazwa oznacza “jelenia”.

35. Bayla:

Była matką Dana i Naftalego, którzy byli dwoma z 12 plemion Izraela. Nazwa oznacza “piękny”.

36. Chana:

Była matką Samuela, który bardzo modlił się o dziecko. Nazwa oznacza “łaskę”.

37. Dalia:

To jest nazwa kwiatu jak również strzelać w czasach biblijnych. Nazwa oznacza “strzelać”.

38. Devorah:

Była wielką prorokinią i sędzią. Nazwa oznacza „mówić miłe słowa”.

39. Estera:

Była piękną kobietą, która uratowała Żydów przed Hamanem. Nazwa oznacza “ukryty”. To najlepsze hebrajskie imię dziecka.

40. Ilana:

Jest to liczbowa wartość 96 w Kabale, która jest równa tronowi Boga. Nazwa oznacza “drzewo”.

41. Keila:

Otrzymują ją ludzie, którzy są utalentowani i potrafią robić wspaniałe rzeczy. Nazwa oznacza “naczynie”.

42. Lea:

Była żoną Jakuba. Była matką sześciu, która staje się 12 plemionami Izraela. Nazwa oznacza „być zmęczonym”.

43. Meirav:

Była córką króla Saula. Nazwa oznacza „maksymalizacja”.

44. Michał:

Była córką króla Saula i pierwszą żoną króla Dawida. Nazwa oznacza “kto jest jak bóg”.

45. Miriam:

Była siostrą Mojżesza i Aarona. Nazwa oznacza “gorzkie morze”.

46. ​​Noemi:

Była teściową Ruth. Nazwa oznacza “przyjemny”. Jest to jedno z dobrych imion hebrajskich kobiet.

47. Penina:

była żoną Elkany. Nazwa oznacza “perłę”.

48. Rachel:

Była żoną Jakuba i matką Józefa. Nazwa oznacza “samicę owiec”. Imię to dobre hebrajskie imię żeńskie.

49. Rywka:

Była żoną Izaaka i matką Jakuba. Nazwa oznacza “wiązać”.

50. Rut:

Była szwagierką Noemi. Nazwa oznacza “słodki i przyjemny”. To jest najlepsze hebrajskie imię dziecka.

51. Sara:

Była żoną Abrahama i matką Izaaka. Imię oznacza “księżniczka”.

52. Szaron:

Był to region w Izraelu bogaty i odżywiony. To bardzo popularne imię hebrajskiej dziewczyny.

53. Szoszana:

Jest porównywana do róży wśród cierni i ma wartość liczbową 661 taką samą jak Estera. Nazwa oznacza “róża”.

54. Tal:

To imię pokazuje, że pokarm w boskiej formie jest ukryty. Nazwa oznacza „rosę”, która jest ukryta i podlewa rośliny.

55. Tamar:

Była żoną Judy, a także przodkiem króla Dawida. Nazwa oznacza „palmę”, co oznacza sprawiedliwość.

56. Tirca:

Była córką Tzelofchada. Nazwa oznacza “przyjemny”.

57. Yael:

To ona uratowała Żydów zabijając generała. Nazwa oznacza “wznieść się”. Oznacza to również “kozę górską”.

58. Jaffa:

Imię ma taką samą wartość liczbową jak Malka, która była królową. Nazwa oznacza “piękny”. To ładne hebrajskie imię dziewczynki!.

59. Judyta:

To ona zabiła wroga w historii Chanuka. Nazwa oznacza “pochwała”.

60. Jiska:

Była siostrzenicą Abrahama. Była bardzo piękna. Nazwa oznacza “patrzyć”.

61. Yocheved:

Była matką Mojżesza, Aarona i Miriam. Nazwa oznacza “Chwała Boga”.

Unisex hebrajskie nazwy:

62. Neta:

To piękne, znaczące hebrajskie imię, które możesz zachować dla swojego chłopca lub dziewczynki. Nazwa oznacza “sadzonkę” lub “roślinę”.

63. Leor:

To dobre imię, aby zachować swoje dziecko, jeśli urodzi się podczas święta Chanuka, ponieważ przedstawia światło. Nazwa oznacza “Moje światło”.

64. Gil:

Nazwa oznacza “radość” i może być imieniem męskim lub żeńskim. W tym przypadku żeńskie imię to Gila. To może być idealne imię dla Twojego dziecka.

65. Gal:

Jest to nazwa, która przedstawia ocean i oznacza “falę”. Żeńskie imię to Galit. Jest Gal Gadot, która jest bardzo znaną aktorką.

66. Dror:

Nazwa ma wspaniałe znaczenie “wolność”. To bardzo potężne imię i daje moc również dziecku.

67. Gefen:

Ta nazwa oznacza „winorośl” i może być używana zarówno dla dzieci płci męskiej, jak i żeńskiej.

68. Rymon:

Granat jest jednym z najbardziej lubianych owoców w tradycji żydowskiej. Nazwa oznacza “granat” i reprezentuje naukę, wiedzę, a także mądrość.

69. Liron:

To piękne imię, które oznacza “moją radość”, a nawet “moją piosenkę”. Trafnie wpasuje się w piosenkę lub radość Twojego życia – Twojego dziecka.

Popularne biblijne hebrajskie imiona dla dzieci:

70. Dawid:

Jest to jedno z najsłynniejszych hebrajskich imion dla dzieci z Biblii. Był królem Izraela. Nazwa oznacza “ukochany”.

71. Miriam:

Była siostrą Mojżesza i Aarona. Nazwa oznacza „podnoszącą się wodę”.

72. Noa:

Była córką Celofchada. Nazwa oznacza „ruch”.

73. Rueben:

Był najstarszym synem Jakuba i plemienia Izraela. Imię oznacza “oto syn”. Możesz wybrać to jako hebrajskie imię chłopca.

74. Samuel:

Był pierwszym z królów Izraela. Nazwa oznacza “Bóg usłyszał”. To popularne hebrajskie imię chłopca!.

75. Szymon:

Był synem Jakuba i plemienia Izraela. Nazwa oznacza “słyszeć”. To słynne hebrajskie imię dla mężczyzn.

76. Tirza:

Była córką Celofchada, który odziedziczył jego ziemię. Nazwa oznacza “przyjemny”.

77. Cefaniasz:

Był jednym z proroków. Nazwa oznacza “Bóg jest ukryty”.

78. Zevulun:

Był jednym z synów Jakuba i plemienia Izraela. Nazwa oznacza “uhonorować”. To dobre imię, które warto zachować dla swojego dziecka.

79. Cypora:

Była żoną Mojżesza. Była odważną kobietą, która obrzezała syna. Nazwa oznacza “ptak”.

Najlepsze hebrajskie imiona dla bliźniaków (Twin Baby Boys, Twin Baby Girls, Twin Baby Boy) & Dziewczyna):

80. Jordania &Alija:

To świetne imiona dla bliźniaka i dziewczynki. Nazwa Aliyah oznacza “wznoszenie się”, a Jordan oznacza “schodzenie”.

81. Hanna & Łaska:

To piękne imiona dla bliźniaczych dziewczynek. Imiona oznaczają „łaskę”.

82. Mateusz & Jonathan:

To są imiona dla bliźniaczych chłopców. Nazwa oznacza “Pan” i “dar”.

83. Eliasz & Joel:

To świetne hebrajskie imiona dla bliźniaczych chłopców. Imiona oznaczają „Bóg” w różnych elementach.

84. Emma & Emanuel:

Są odpowiednie dla bliźniaczego chłopca i dziewczynki. Imiona oznaczają „Bóg jest z nami”.

85. Benjamin & Abigail:

To są imiona z Biblii. Abigail oznacza “radość ojca”, a Benjamin oznacza “szczęście”.

86. Hanna & Noe:

Możesz wybrać to dla bliźniaczego chłopca i dziewczynki. Noah oznacza “odpoczynek”, a Hannah oznacza “łaskę”. Brzmią bardzo pięknie.

87. Daniela & Ebenezer:

Oba te imiona z Biblii są świetne dla małych chłopców. Daniel oznacza “Bóg jest moim sędzią”, a Ebenezer oznacza “Skałę pomocy”.

88. Micheasz & Nahum:

Bliźniacze imiona chłopców są piękne z Biblii. Micah oznacza “pokorny”, a Nahum oznacza “pocieszyciel”.

89. Rebeka & Litość:

Oto dwa piękne imiona z Biblii dla dziewczynek. Rebecca oznacza “pięknie usidlony”, a Ruth oznacza “zawartość”.

Współczesne hebrajskie nazwy amerykańskie:

90. Ariel:

Imię Biblii jest dobre zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek. Nazwa oznacza “lew Boga”.

91. Noam:

To świetne imię hebrajskiego chłopca, które jest również używane dla dziewcząt. Nazwa oznacza “czułość”.

92. Uri:

Oto świetne imię dla chłopca, który pracuje również w Ameryce. Imię to „Bóg jest moim światłem”.

93. Lew:

Oto bardzo popularna i popularna nazwa dla chłopców w języku hebrajskim. Nazwa oznacza “serce”.

94. Eliasz:

Był prorokiem z Biblii. Nazwa jest bardzo popularna w Ameryce. Nazwa oznacza “Pan jest moim Bogiem”.

Najpopularniejsze nazwiska żydowskie:

95. Adina:

Była żoną Lewiego, syna Jakuba. Nazwa oznacza “łagodny”.

96. Bina:

Talmud ma taką nazwę dla dziewczynek. Intelekt ze zrozumieniem dano więcej kobietom. Nazwa oznacza “zrozumienie”.

97. Chawa:

To biblijne imię Ewy, która była pierwszą kobietą na świecie. Nazwa oznacza “Daje życie”.

98. Asher:

Był synem Jakuba i był jednym z 12 plemion Izraela. Nazwa oznacza “szczęśliwy”. To popularne żydowskie imię hebrajskie.

99. Chanoch:

Był potomkiem bardzo sprawiedliwego Adama. Nazwa oznacza „dedykowany”.

Lista imion hebrajskich dziewczynek, imion dla chłopców, hebrajskich imion dla bliźniaków, a także hebrajskich imion amerykańskich jest dość obszerna. Możesz wybierać spośród kilku różnych imion, które będą odpowiadać Twojemu dziecku. Te cenne imiona zaczerpnięte z Biblii lub Talmudu nadają znaczenie dziecku i jego życiu. Ponieważ każde imię ma wielkie znaczenie, dodaje uroku nazwie. Skrócone imiona świetnie sprawdzają się w przypadku dzisiejszego pokolenia i młodych podróżników po całym świecie. Wybierz więc odpowiednie imię dla dziecka i ciesz się, że dajesz dziecku swoje dziedzictwo.

Najczęściej zadawane pytania:

1. Czy drugie dziecko może mieć podobne hebrajskie imiona??

Odp.: Tak, możesz łatwo zachować hebrajskie imię dla drugiego dziecka na podstawie imienia pierwszego dziecka. Istnieje wiele hebrajskich imion i znaczeń dla chłopców, które łatwo pasują do imion dziewczynki lub chłopca. Znaczące nazwy, a także nazwy zaczynające się od tego samego alfabetu, to wszystkie opcje, z których możesz wybierać. Na przykład: Rebecca i Ruth zaczynają od R.

2. Czy hebrajskie imiona można skrócić do pseudonimów??

Odp.: Wiele hebrajskich biblijnych imion dla dzieci można skrócić, tworząc pseudonimy. Te stają się łatwiejsze do wywołania i zapamiętania. Są również urocze dla małych dzieci. Imiona takie jak Elijah można skrócić do Eli, Rebecca może być Becky, Benjamin może być Benem, Devorah może być Dev itp. Wybierz więc hebrajskie imię, które brzmi świetnie w obie strony.

3. Skąd pochodzą hebrajskie imiona??

Odp.: Hebrajskie imiona są w większości zaczerpnięte z Biblii, gdzie wiele postaci jest czczonych i znane są historie o nich. Każde z imion z Biblii zwykle ma znaczenie, które również jest cudowną rzeczą do poznania. Innym źródłem jest Talmud, który zawiera również słowa używane jako imiona dla dzieci.