perfekt jordarbeidshender som planter frukt

Perfekt jord – nøkkelen til sunne planter og en fruktbar hage

De dyktige gartnerne har en skitten liten hemmelighet, og det vil si at de vet at jord er nøkkelen til sunne planter og en fruktbar hage. Men ikke bare god jord, men også hardt, regelmessig arbeid er nødvendig.

Den perfekte jorda gir plantene en balansert blanding av vann, luft og næringsstoffer. En utmerket leire består av humusrik leir, sand og leire i balansert tilstand. Mange gartnere unnviker imidlertid den riktige formelen for fruktbar jord, og selv de som begynte med god jord bør hele tiden lære jorden å forbli slik fordi den er i live og endrer seg med tid og vær.

Perfekt jord – en balansert blanding av vann, luft og næringsstoffer

perfekt jord humus gress fruktbart

 Her er noen viktige tips:

Gjød jorda, ikke plantene alene, og gjør det hver sesong når du planter om. Det er viktig at du bruker organisk gjødsel. Hvis jorden er for våt eller for tørr, er den ikke egnet for dyrking. Ikke gå inn på stedet du planter, ellers blir jorden for tett og de nyttige næringsstoffene, vannet og luften kommer ikke til planten. Vær forsiktig når du pløyer, for mye er dårlig for jorda.

Hagearbeid krever tålmodighet

perfekt jordarbeid hender frukt

Ikke vær redd for arbeid

perfekt jordarbeid ekstremt presist

Vi høster det vi sår

perfekt jordbearbeidingstraktor fruktbar

Grafikk av den perfekte jorden

jordbestanddelers strukturopplegg