Hvert år undersøker Greenpeace oppførselen til verdens største selskaper og spesielt de som produserer høyteknologiske gadgets. For eksempel hevder Amazon å være et veldig miljøvennlig selskap. De er opptatt med å popularisere det faktum at datasentrene deres drives av miljøvennlig energi. Andre ubehagelige fakta er imidlertid like flittig skjult. Her er et eksempel: Amazon Web Service i Virginia, USA, er den største forbrukeren av elektrisitet der. Men bare 12% kommer fra fornybare energikilder. Det er også positive eksempler, og Greenpeace er like glad for å promotere dem. Her er de 3 beste grønne globale selskapene for 2019 ifølge Greenpeace.

Apple bruker mer og mer fornybar energi og sparte mye vann i 2018

eple miljøvennlige energier

Miljøvennlige hi-tech innovasjoner fra Apple

Omtrent 44% av energien som brukes av selskapet kommer fra fornybare kilder. I tillegg er det gjort store fremskritt for å produsere innovative produkter med så lite avfall som mulig. Som et resultat av all denne innsatsen ble rundt 7,6 millioner milliarder liter vann spart i 2018.

I dette prosjektet ble de skadelige utslippene redusert i utrolig stor grad

alfabetet google miljøvern

Miljøvern hos Google

Nærmere bestemt handler det om selskapet “Alphabet”, som eies av Google. Selskapet investerte milliarder av dollar i 2018 og tidligere år. De reduserte dermed produksjonen av uheldige utslipp enormt. For å forstå effekten av denne innsatsen ble det gjort en sammenligning. Det ville være det samme å ta millionbilene av veien.

HP gir et enormt bidrag til bevaring av våre skoger

hp planlegger miljøvern

HP og bevaring av skogene våre

HPs innsats er først og fremst knyttet til bærekraftig produksjon av papir. Det er mulig å oppnå dette uten negative effekter på skogene våre og dermed på luftkvaliteten. Materialer fra bærekraftig plass inntar en stadig større plass i alle andre produksjonsområder i selskapet. Sammenlignet med mange andre selskaper, er de langt foran kurven når det gjelder å redusere kjemiske følelser.

Greenpeace forsker på selskaper for å styre forbrukernes valg mot bærekraft

flott program greenpeace

Bærekraftige hi-tech gadgets

Å ha en høyteknologisk gadget og være en miljøvennlig forbruker – dette er allerede mulig i vår tid. Du kan finne ut mer om Greenpeace og andre miljøorganisasjoner. Informative artikler og statistikk forteller deg hvilke selskaper som bruker bærekraftige energikilder og prøver å redusere gassutslipp.

Ifølge Greenpeace er det ikke sant at Amazon gjør nok for miljøet

amazon bærekraftsproduksjon

Lavere utslipp – det bør være en prioritet for de fleste selskaper

gassutslipp miljøvern

Fornybar energi er et must hvis vi skal redde oss selv

miljøvern fornybar energi