Alle ønsker å leve sunt. Temaet helse og velvære har kommet mer og mer i fokus de siste årene. Også innen moderne konstruksjon har bevisstheten om et sunt liv økt betydelig. Under overskriften sunt liv har en ny trend etablert seg som gjør egne fire vegger til et helhetlig konstruksjons- og livskonsept med en velvære- og helsefaktor.

sunn livsstil hva er det grunnleggende

Sunn livsstil – hva er det??

Sunn livsstil beskriver ønsket om å orientere moderne byggeprosjekter tettere på bærekraftige og helserelaterte temaer og samtidig forsøket på å utvikle teknologier som vil gjøre det mulig i fremtiden å integrere helseaspekter nærmere i planlegging og implementering av nye byggeprosjekter.

Sentinel-Haus-Institut (SHI) definerer et sunt liv som

“En bygningsbetingelse som skaper optimale helseforhold ved å minimere skadelige effekter og dermed kan bidra til å opprettholde helsen så mye som mulig, til og med tilby mennesker med spesiell følsomhet for miljøpåvirkning en reduksjon i deres følsomhet og, i individuelle tilfeller, gjennom positive effekter som som lys og farge for å øke trivselen enda mer “.

(Kilde: https://www.baustoffwissen.de)

Undersøkelser har vist at de fleste bruker rundt 80 til 90 prosent av hverdagen i bygninger. I hjemmemiljøet, på jobben, når du handler og også på fritiden, for eksempel når du driver med sport, spiller lukkede rom en stor rolle. Samtidig betyr dette at naturen til dette miljøet kan ha en sterk innflytelse på helse og velvære. Byggematerialene som brukes, belysning, temperatur og romklima og de umiddelbare omgivelsene til en bygning kan ha varig effekt på den generelle helsetilstanden.

Risikofaktorene bygninger kan ta med seg er forskjellige og i de fleste tilfeller blir negative effekter bare merkbare over tid og i en gradvis prosess. Mangel på dagslys, for eksempel, kan påvirke hjernefunksjonen negativt på lang sikt, som vist i en studie ved State University i Michigan. Men også et dårlig inneklima, forurensninger fra bygningsmaterialer eller muggvekst og et støyende utemiljø kan alvorlig begrense trivsel og til og med gjøre deg syk på lang sikt.

Sunn livsstil tar hensyn til mange forskjellige aspekter ved et sunt bomiljø. Det er ofte behov for forbedringer, spesielt i eldre eksisterende bygninger. I nye bygninger blir emnet sunn livsstil imidlertid stadig mer vurdert. Spesielt i Prefabrikerte husbygging I dag er fokuset til individuelle tilbydere på helhetlige konsepter som harmoniserer bærekraftig, energieffektiv og helsebevisst livsstil. Fremtidige byggherrer kan ta et stort skritt mot velvære og helse hvis de bevisst jobber med byggepartnere som tar temaet sunt liv på alvor og dedikerer prosjektene sine til denne nye trenden.

De fire grunnleggende elementene i et sunt liv

Sunn bygning betyr at dine fire egne vegger er bevisst designet fra begynnelsen på en slik måte at de ikke har noen negativ innvirkning på helse og velvære. Dette skaper et boareal som gjør det mulig for hverdagen å være så vanskelig som mulig og gjør ditt eget hjem til en oase av velvære.

For å skape et så sunt livsmiljø som mulig, bør fire grunnleggende prinsipper tas i betraktning når du planlegger et byggeprosjekt.

1. Et godt belysningskonsept med mye dagslys

Lys har en enorm innflytelse på velvære. Dette gjelder spesielt for dagslys. Hvis kroppen ikke får nok dagslys, er det mangel på vitamin D, som også kan ha en sterk effekt på psyken. Medisinske studier har vist at vitamin D i kroppen har en direkte innflytelse på nevrotransmitterne som bidrar til å kontrollere psykisk velvære. For eksempel er mange mennesker mer utsatt for humørsvingninger og negative følelser i årets mørkere måneder.

For lite lys kan også føre til økt melatoninproduksjon. Hormonet er ansvarlig for å sette kroppen i hvilemodus om kvelden og ringe i søvn. Hvis det ofte er mørkt i løpet av dagen, kan dette føre til økt søvnbehov, alvorlig tretthet i løpet av dagen, samt konsentrasjonsproblemer og redusert ytelse.

Et sentralt aspekt ved et sunt liv er derfor et belysningskonsept som bringer så mye dagslys inn i boarealene som mulig. De statlige byggeforskriftene bestemmer at minst 10 til 12,5 prosent av gulvarealet i et rom må bestå av vinduer. Dette er imidlertid ikke nok for helse og velvære. Vindusekspert Velux har funnet ut i omfattende studier at kroppens dagslysbehov bare kan dekkes tilstrekkelig innendørs med en vindusdel på 20 til 25 prosent av gulvarealet. Selvfølgelig er det ikke bare størrelsen på vinduene som teller, men også det mest dyktige arrangementet som tar hensyn til orienteringen til de enkelte rommene og lysforekomsten avhengig av tidspunktet på dagen.

En kombinasjon av vindusflater og høykvalitets alternativer for mørkere, for eksempel for å motvirke overdreven varmeoppbygging eller gjenskinn fra solstråling, er ideell, skreddersydd for det respektive livskonseptet.

sunt liv hva er det

2. Frisk luft uten forurensning

Ulike forurensninger påvirker kroppen hver dag. De absorberes gjennom mat, gjennom huden, og i stor grad også gjennom luften vi puster inn. Luftkvaliteten spiller derfor en stor rolle, spesielt innendørs.

Den største forurensningen av luften er forårsaket av forurensninger i bygningsmaterialer, dekorative materialer som veggmaling og møbler. Men selv for høy luftfuktighet er ikke bra for inneklimaet på lang sikt fordi det kan føre til dannelse av mugg. En høy konsentrasjon av muggsporer er en enorm belastning for helsen og kan ved langvarig eksponering føre til kroniske sykdommer i luftveiene. Når det gjelder energieffektivitet, er moderne bygninger spesielt godt forseglet. Luftutveksling skjer derfor ikke lenger via små lekkasjer, men må gjøres bevisst. Romluften bør byttes flere ganger om dagen slik at romklimaet forblir rikt på oksygen og det ikke er for høy luftfuktighet.

I tillegg er det fysiske påkjenninger som elektrosmog. Smarthussystemer er avhengige av lavstrålingsteknologi når det gjelder sunn livsstil. Spesielt bør sovemiljøet til beboerne i beste fall holdes så strålingsfritt som mulig.

Bygningskonsepter med fokus på sunn livsstil legger også stor vekt på det faktum at det ikke brukes giftstoffer som kjemiske miljøgifter i bygnings- og møbleringsmaterialer.

3. Lydisolasjon av høy kvalitet for stille timer

Langsiktig, høyt nivå av støyforurensning kan ha helseeffekter. Typiske følgetilstander er hodepine, konsentrasjon og søvnforstyrrelser, stress og depressive stemninger. Støyforurensning oppstår ofte ved å være nær travle veier, jernbanetrafikk eller byggeplassstøy. Men selv daglige lyder som husholdningsapparater eller høy musikk kan føre til et stressende bakteppe i det lange løp.

Lydisolasjon av høy kvalitet er derfor en del av helsebevisst bygging, spesielt i støyende omgivelser. I henhold til DIN-standarden som gjelder i Tyskland, må ytterveggene i et enfamiliehus ha minst 30 desibel (dB) lydisolasjon. Ifølge vitenskapelige undersøkelser er retningslinjene for helsefremmende lydisolering i private boområder definert som 45 til 50 desibel. For helse og velvære kan mer effektiv isolasjon gi mye, fordi det er medisinsk bevist at de fleste i gjennomsnitt oppfatter en økning i isolasjonsbeskyttelse på 3 dB som en dobling av lydisolasjon.

4. Varmeisolasjon for et godt inneklima

Hyggelig kjølig om sommeren og behagelig varmt om vinteren, slik skal et sunt inneklima være. Sunn livsstil har derfor også å gjøre med varmeisolasjon og bør alltid være en kombinasjon av god isolasjon, materialer som puster og, ideelt sett, varmegjenvinning av høy kvalitet. De strukturelle mulighetene for varmeisolasjon og energieffektivitet har utviklet seg enormt de siste årene. Byggekonsepter som fokuserer på et sunt liv kan ha stor nytte av dette.

Temaet sunt liv vil forme flere og mer moderne byggeprosjekter i fremtiden. I kombinasjon med energieffektivitet og bærekraft skaper dette et helhetlig konsept som kan forene det høyeste nivået av komfort med økologiske aspekter.

Bildekilde:

Figur 1: @ moershy (CCO -lisens) / Pixabay.com

Figur 2: @ manbo96 (CCO -lisens) / Pixabay.com