Joga jest częścią starożytnej filozofii hinduskiej. Ma kilka różnych ścieżek, które prowadzą do oświecenia lub poprawy twojego ciała lub naprawy twojej duszy. Joga daje nam spokój ducha, a nawet pomaga naszej duszy wznieść się na wyższy poziom. Jednak różni ludzie reagują różnie na różne dostępne ścieżki jogi.

Jak praktykować dźnana jogę?

Czym jest dźńana joga??

Joga Jnana jest również nazywana jogą Gyaana. Jest to jedna z czterech ścieżek jogicznych, o których wspominają pisma hinduskie. Geeta mówi o jej zastosowaniu do poszerzania wiedzy o własnym ciele i jego mocach. „Jnana” w sanskrycie oznacza wiedzę. Ta ścieżka jogi opiera się na hinduskiej zasadzie nondualizmu. Jego główną zasadą jest „Advaita Vedanta”. „Advaita” oznacza niedualny, a „Vedanta” odnosi się do wiedzy wedyjskiej. Vashishtha, Adi Shankara, Ramana Maharshi i Nisargadatta Maharaj są czołowymi nauczycielami Jnana Jogi.

Jaka jest definicja Jnana Jogi??

Jnana Yoga jest jednym z trzech klasycznych rodzajów jogi i jest określana jako „joga medytacji”. Zgodnie z adwajtą wedantą. Jnana Yoga jest definiowana jako „świadomość absolutnej świadomości”, którą można osiągnąć poprzez naukę i medytację.

Metody i etapy Jnana Jogi:

Jnana joga jest jedną z bezpośrednich dróg do oświecenia lub samorealizacji. Pomaga ci zidentyfikować, co naprawdę się z kimś dzieje. Pomaga oddzielić prawdę od kłamstw. Na tej ścieżce są trzy główne etapy.

  • Pierwszy etap nazywa się śrawanam, co dosłownie oznacza słuchanie. Na tym etapie guru prowadzi swoich uczniów na właściwą ścieżkę. Uczy swoich uczniów wszystkich nauk, które zostały wymienione w Wedach, podczas gdy uczniowie słuchają i przyswajają wszystkie nauki swojego guru. Historie i analogie, którymi posługiwali się wielcy guru tej ścieżki, były kilkakrotnie rejestrowane i powtarzane!

  • Drugi etap nazywa się Mananam, co dosłownie oznacza kontemplację lub wynagradzanie faktów w twojej głowie. Na tym etapie uczeń, który nauczył się wszystkiego, co mógł od swojego guru, próbuje zastanowić się nad tymi naukami. Obserwuje, kontempluje, a następnie wyciąga własne wnioski.
  • Trzeci etap nazywa się Nididhjasana, co dosłownie oznacza medytację. Na tym etapie uczeń medytuje, co prowadzi do ekspansji w Prawdzie. Uczeń medytuje nad naukami Brahmana swojego guru i refleksjami swojego umysłu.

Jak praktykować medytację Jnana Yoga??

  • Joga dźnana nie opiera się na konkretnym dogmacie, którego nauczają guru i którego musisz się nauczyć. To sposób na odkrycie prawdy i zrozumienie jej dla siebie. Jnana joga mówi, że prawda wymaga konsekwencji. Bo coś, co się pojawia, a potem znika, nie może być uważane za absolutne. Spójność pomaga nam odróżnić prawdę od iluzji Majów”.
  • Prawdą jest, że w ciągle zmieniających się pozorach kryje się też trochę prawdy! Ale joga dźnana ma na celu jedynie odkrycie absolutnej prawdy. Aby osiągnąć ten cel, nieustannie zadajesz sobie pytania. Prosi, abyś nie przyglądał się swoim doświadczeniom, które ciągle się zmieniają, ale zwracał uwagę na swoje zachowanie, które pozostaje stałe.
  • Musisz obserwować to, co jest istotne dla wszystkich twoich doświadczeń. Jaki jest jedyny związek między nimi wszystkimi? Co najważniejsze, sprawia, że ​​zadajesz sobie pytanie: „Kim jestem?”
  • Aby przygotować się na przyjęcie nauk Brahmana, uczeń jnana jogi musi najpierw zdobyć cztery sposoby zbawienia, czyli „Sadhana Chatushtaya”. Należą do nich „wiweka” czyli umiejętność rozróżniania dobra od zła, „wajragja” czyli obojętność i oderwanie od wszystkiego, co doczesne, „szad sampat” czyli sześć cnót życia oraz „mumukszutwa” czyli palące pragnienie wyzwolenia lub mokszy.
  • Shad Sampat lub sześć cnót życia obejmuje spokój umysłu, kontrolę nad zmysłami, wyrzeczenie się wszelkich czynności na rzecz rozrywki, wytrzymałość, wiarę i pełną koncentrację lub skupienie.

Kiedy uczeń zdobędzie te cztery środki, jest gotowy do rozpoczęcia podróży dżniana jogi. W przeciwieństwie do tradycyjnej jogi, która obejmuje ćwiczenia fizyczne, Jnana Yoga wymaga fizycznego i psychicznego wyzwolenia z przyziemnych aspektów świata. Czas wymagany do osiągnięcia tego oświecenia nie jest ustalony. Podczas gdy niektóre urzeczywistnione umysły potrzebują tylko kilku dni, innym potrzeba lat, aby ukończyć tę ścieżkę do wiedzy. Ostatecznym celem Jnana Jogi jest osiągnięcie w życiu punktu, w którym możesz wyzwolić się z iluzji siebie i otworzyć się na postrzeganie prawdy.