Når du har planlagt å kjøpe en ny skriver, bør ikke blekk- og / eller tonerkassetter mangle. Men tilbudet er stort. Det er viktig å ha en presis oversikt over hva som tilbys, fordi riktig valg kan ha stor innvirkning på utskriftskostnadene. Den opprinnelige kostnaden for skriveren er ofte lav, men oppfølgingskostnadene kan være ekstremt høye. Ikke hver patron passer til hver skriver. Noen blekk gir bedre valuta for pengene enn andre. Oversikten er halve kampen.

Matchende blekk & amp; Toner til din egen skriver 1

Matchende blekk & amp; Toner til din egen skriver 6

Blekk og toner – forskjellen

Generelt kan det sies at blekk brukes til blekkskrivere og tonere brukes til laserskrivere. Den store forskjellen er konsistensen. Tonere består av pulver, mens blekk er en væske. Når det gjelder en blekkskriver, settes blekkpatronen inn i skrivehodet. Flytende blekk lagres i en lufttett beholder inni. Under utskriftsprosessen beveger skrivehodet seg frem og tilbake over siden. Små blekkkjertler overfører blekket til arket, noe som til slutt resulterer i det ferdige bildet. Hvor økonomisk en blekkpatron er, avhenger av selve kassetten. Patronene er testet av International Organization for Standardization (ISO). Denne organisasjonen utfører presise tester for å spesifisere fruktbarheten ytterligere. Utbyttet er hvor mange utskrevne sider en kassett kan skrive ut. Forresten, det er også veldig praktisk I dag er nesten alle skriverkassetter utstyrt med en chip og kan for eksempel vise når påfyllingsnivået til kassetten synker.

Matchende blekk & amp; Toner til din egen skriver 3

Toneren

Tonerkassetten er en kassett som er utstyrt med en elektrisk ladet vals. Ved hjelp av dette trekkes tørt tonerpulver på papiret. Denne ladningen fikser tonerpartiklene, slik at tekster og bilder kan opprettes. Toneren varmes opp av en varmevals. Slik brennes partiklene inn i bildet. På denne måten kan de enkelte partiklene også plasseres presist på papiret. Dette garanterer også et permanent opphold. Tonerkassetter er forøvrig også utsatt for omfattende tester. Også her gjelder følgende: jo flere sider patronen kan skrive ut, desto høyere er kapasiteten.

Matchende blekk & amp; Toner til din egen skriver 5

Toner eller blekk – som passer best?

For å bestemme om det skal være blekk eller toner, må du først veie i hvilken grad du vil skrive ut. Det er også fornuftig å avklare noen fordeler og ulemper. For eksempel er toneren i seg selv høyere enn blekket. Blekkskrivere er billigere å kjøpe enn laserskrivere. Imidlertid kan høye oppfølgingskostnader oppstå raskt fordi kassettene noen ganger er veldig dyre. Blekkskrivere kjennetegnes ved veldig presis utskrift, men de er lette å flekke når de er våte. Når det gjelder holdbarhet, er toneren bedre enn kassetten, da patroner kan tørke ut veldig lett. Blekkskrivereiere må ofte skrive ut en testside for å holde kassetten i bevegelse. Det er derfor viktig å undersøke din egen utskriftsatferd og deretter gjøre det best mulige valget for dine behov.

Matchende blekk & amp; Toner til din egen skriver 4