Impresjonisme kortspiller Cezanne

Om impresjonismens egenskaper og historie Art

Impresjonisme ble født i Frankrike på 80 -tallet av forrige århundre. Der følger han stilen til romantikken. Fra begynnelsen prøver han å utforske intensiteten til fargene og effekten deres. Faktisk ble begrepet impresjonisme først brukt i negativ forstand av en fransk kritiker.

Men så preget han en hel stil i maleriet.

De rike fargene og den fangede bevegelsen er spesifikke for den impresjonistiske kunstbevegelsen

Impresjonisme edgar degas

Postimpressionisten Paul Gauguin viet sitt liv og sin kunst til øya Tahiti

Impresjonisme Paul Gauguin haiti

Impresjonisme setter effekten av sol og lys først. Impressionismeartistene ser på hvordan disse endrer naturen. Av denne grunn er emnene alltid utendørs. Bevegelsen og representasjonen av oppfatningen av de naturlige effektene preger også impresjonismens kunst. I tillegg er observasjonen av endringen i fargene på de samme objektene i forskjellige tider på dagen absolutt typisk.

Lysdisplayet i impresjonistisk stil ligner dagens fotografering

Impresjonisme Renoir -lunsj på tavlen

De impresjonistiske bildene er sjelfulle og levende

Impresjonisme Renoir danser inn

Mer presist om utviklingen av impresjonisme

Impresjonisme -kunsten hadde en veldig sterk innflytelse gjennom det siste århundret. Dette gjelder spesielt for fransk kunst, for musikk og skulptur. Stilen representerer også en form for objektiv realisme, men siden alt alltid ble fremstilt med en personlig følelse, kan også impresjonisme beskrives som romantisk.

Man kjenner igjen en spesiell lidenskap for temaer hos mange impresjonister

Impresjonisme toulous Lautrec bar

Detaljene i denne kunstretningen er ikke relevante, fargene er

Impresjonisme vannliljer Monet

Forresten, kommentaren fra oppfinneren av begrepet refererte til et verk av Claude Monet. Andre kjente navn knyttet til denne stilen er Gauguin, Manet, Cézanne, Lautrec, Pissarro, Sisley, Degas. Utstillingene og kontaktene mellom kunstnerne fant sted i salonger der det ble holdt gruppeutstillinger. Den sistnevnte formen var veldig typisk for representasjonen av verkene til disse kunstnerne.

I impresjonisme er det den registrerte øyeblikksstemningen som teller

Impresjonisme oss Eduard Manet lesende kvinne

Claude Monet og hans typiske delikate børste

Impressioni smus Monet

Impresjonisme egenskaper

Som du sikkert allerede har sett fra diskusjonen så langt, er den visuelle effekten i forgrunnen i impresjonismen. Det handler om inntrykket vi får som betrakter de første sekundene av visningen.

To tahitiske kvinner, holdt av den store Gauguin

Impresjonisme Paul Gauguin

Hanry de Toulouse-Loutrec sjokkerte familien med personlige Moulin Rouge-inntrykk

Impression ismus toulouse lautrec to

Bildene lager alltid motiver som utvikler seg utendørs. Der ser det ut til at de er i stand til å observere lyseffektene best. I tillegg ble det brukt veldig livlige og dristige farger. Du vil nesten aldri finne svart på disse bildene. Formene er uskarpe. Dette er også typisk for impresjonisme -kunst. På denne måten kommer forskjellene i nyanser og karismaen til objektene til sin rett.

Edgar Degas kan gjenkjennes av sine delikate slag og ballettpreferanser

Impresjonisme edgar degas dance

Claude Monet er skaperen av en hel serie bilder av vannliljer

Impression ism vannliljer Monet olje