realisme kunst lerret hirse øreleserne

Mer om realismekunsten

Realisme er en kunststil som dukket opp på 30- og 40 -tallet på 1800 -tallet. Dette skjedde i Frankrike. Her og i mange andre land spilte den en viktig rolle frem til 1880. Realisme var også av stor betydning på globalt nivå.

Som mange andre stiler kan realisme ikke forstås med mindre man kjenner den sosiale konteksten godt nok.

De politiske og økonomiske forholdene på den tiden spilte også en veldig viktig rolle.

Vi går tilbake til andre halvdel av den industrielle revolusjonen. Denne tiden var preget av det euforiske ønsket om fremgang og gevinst fra flere og flere materielle verdier. Mange flotte oppfinnelser ble gjort, mange flotte og flotte maskiner ble designet og produsert den gang.

Et av de mest kjente maleriene av Thomas Eakins

realisme kunst lerret thomas eakins

Det er en utvikling innen maleri, skulptur og arkitektur som har mye til felles med litteratur fra den samme epoken.

Mer om opprinnelsen og utviklingen av realismekunst

Den epoken realismen kommer fra, var preget av store sosiale problemer, som i stor grad resulterte i at mange mennesker ble truet. Arbeiderne samlet seg i klubber for å forsvare seg. De ble fanget og straffet.

En av begrunnelsene for eksistensen av denne spesifikke stilen var å vise virkeligheten i en klar og grov form. Sannheten bør vises objektivt. Hovedtemaet var kampen for overlevelse for de lavere sosiale klassene.

Stone Crushers av Gustave Courbet 

realisme kunst lerret gustave courbet steinbrecher

Realisme kunstfunksjoner

Mangelen på idealisme er det første kjennetegnet ved denne stilen. Så kommer problemene. De er stort sett sosiale. De fattige sosiale klassene og også kontrasten til overklassen kommer til syne.

Parallelt er det også en historisk realisme. Landskapsmaleri ble også påvirket av dette. Malerne skildret de forskjellige landskapene på en realistisk måte og la deretter til de enkelte detaljene en etter en.

Portretter og selvportretter var også veldig typiske. Det som er slående er at menneskeskikkelsen ble avbildet på en veldig realistisk måte.

Det nasjonale valget til George Caleb Bingham

realisme kunst lerret george caleb bingham valg

Ektemannen til Frank Blackwell Mayer

realisme kunst lerret utleier frank blackwell mayer

Hvitvask av Jean Baptiste Greuze

realisme kunst lerret Jean Baptiste Greuze vaskeri

Amerikansk realisme av George Bellows

realisme kunst lerret american george bellows

Totalitære regimer drar særlig fordel av realisme

realisme kunst lerret totalitarisme kommunisme regime

Ideologiske ledere er også veldig ofte avbildet i denne stilen

realisme kunst lerret lenin portrett

Moderne realisme – The Hope of Duffy Sheridan

realisme kunst lerret portrett moderne duffy sheridan håp

Rubens til hest – et portrett av Eugene Verboeckhoven

realisme kunst lerret portrett rubens eugene verboeckhoven

Stilleben av Deborah Elmquist

realisme kunst lerret deborah elmquist

Solsikkene av Manfred Juergens

realisme kunst lerret solsikker manfred juergens

Magisk realisme av Michael Parkes

realisme kunst magi michael parkes