Følelsesmessig intelligens hjerne og hjerte tanker og følelser

Hva er emosjonell intelligens og hvordan kan du lære det?

Inntil for noen få år siden betydde intelligens bare denne typen intellektuelle evner, noe som førte til høy intellektuell ytelse. Men evnen til å løse visse problemer er ikke bare relatert til det. Emosjonell intelligens spiller en like viktig rolle sammen med de andre.

Fordi vi utvikler oss selv som personer og levende vesener. Ingen tviler på at de fleste dramaene i våre liv er basert på problemer i denne forbindelse.

Er du følelsesmessig intelligent?

hva er emosjonell intelligens

Som den andre typen intelligens, kan den kjøpes genetisk eller etter det faktum. Eller begge. Uansett er vi sikre på at dette kan utvikles videre hos alle mennesker over tid. Du må alltid ta dem til et nytt nivå. Fordi dette er den eneste måten å holde seg på sporet av lykke.

Hva skjer i hjernen vår

Emosjonell intelligensillustrasjon av tanker og følelser

Hva er den emosjonelle intelligensen?

Vi har alle følelser, følelser og skjulte mekanismer for å håndtere dem. Disse er alle ansvarlige for våre reaksjoner. Emosjonell intelligens sikrer at vi forstår og godtar dem. Et av de høyeste nivåene i denne utviklingen er empati. Dette hjelper oss å forstå nøyaktig motivene til andre mennesker. Som et resultat kan man også lære å finne en vei ut av ulike kompliserte livssituasjoner. I praksis kan følelsesmessig intelligente mennesker takle godt i konfliktsituasjoner, påvirke andre mennesker, fungere godt i grupper og team, tåle kritikk, føle de svake øyeblikkene i seg selv og med andre, og også godta dem.

Finn en vei ut av forskjellige livssituasjoner

Følelsesmessige intelligensfaktorer i håndtering av mennesker

intuisjon

Mange kaller ganske enkelt denne typen emosjonell intelligens intuisjon. Såkalt å lytte til den indre stemmen er ferdigheten som følger av denne emosjonelle intelligensen. Kvinner er vanligvis bedre med det fordi barna deres har lært dem å forstå den emosjonelle siden av livet i mange generasjoner. Det er sannsynligvis grunnen til at de er flinkere til å løse situasjoner som ikke kan løses med fornuftsargumenter.

Hvordan vurderer du ditt nivå av emosjonell intelligens??

Emosjonell intelligens hjernen og følelsene våre

Løse situasjoner

Emosjonell intelligens hvordan fungerer hjernen

Du kan lære emosjonell intelligens

Emosjonell intelligens som dominerer følelsene våre