Vellykket balanse mellom arbeid og liv

Kompatibilitet mellom familie og arbeid – hvordan kan det være mulig!

“Jeg kan ikke fordi jeg må gå på jobb!”, “Jeg må gå fordi jeg ellers kommer for sent på jobb!”, “La oss gå på kino etter jobb!”. Kjenner du disse ordtakene? Som voksne ble vi vant til det. De sårer oss også, men vi ignorerer dem.

Familie eller karriere? Det er spørsmålet

Balanse mellom arbeid og liv

Men barna forstår det absolutt ikke. Det er vanskelig for dem å forstå begrepet “etterpå”. For at de skal lære å håndtere slike begreper, trenger de mye tid og energi som de ikke nødvendigvis kan mønstre. Det blir enda mer komplisert når de minste har andre barn rundt seg, med en av foreldrene som ofte er hjemme.

Du trenger en plan, og en god plan for det

Planlegg kompatibiliteten mellom familie og arbeid i detalj

Kompatibiliteten mellom familie og arbeid må være lett for oss de siste årene. Uansett om det er av økonomiske årsaker eller fordi foreldrene ønsker å finne jobben sin. Det har de rett i. Barn skal heller ikke tro at de er verdens sentrum. Du må klare det faktum at foreldrene har sine egne behov. Men hvordan kan vi få det til at de minste forstår dette budskapet godt og fremdeles vokser opp som glade og kjærlige mennesker? Vi vil nå se nærmere på det!

Veien til familiens lykke

Kompatibilitet for familie og arbeids lykkelig familie

Diskuter ansvaret ditt med barna

Kompatibiliteten mellom barn og arbeid må fremfor alt skje på et psykologisk nivå. Forklar barnet ditt nøyaktig hvordan de ser ut og hvorfor du ikke har så mye tid til dem som du ønsker! Du bør også gjøre det klart for den lille at du bærer dem i tankene dine, selv om du er langt borte fra dem. Har du et bilde av ham på kontoret? Hvorfor sier du det ikke! Ring barnet oftere, selv om det bare er noen få minutter.

Du har ikke råd til å miste balansen

Å finne en balanse mellom familie og arbeid

Be om hjelp

Sørg for at barnet forstår deg bedre. Del visse emner og spørsmål som den kan forstå. Spør om råd. Så du vil finne det nyttig og intuitivt forstå at arbeidet som sådan ikke er dårlig og også har stor verdi. Forresten, du vil utdanne barnet ditt til å være proaktiv og ha tankemønstre som senere kan gjøre det lettere å integrere daglig arbeid i livet hans flere ganger.

Bestem hovedmålene dine!

Kompatibilitet mellom familie og arbeidsbalanse

Men spar deg selv bryet! Bare hyggelige temaer trenger å bli diskutert. Resten angår ikke de minste. Når de finner ut om problemene, vil de vokse opp og føle seg usikre.

Vis barna dine arbeidsplassen din!

Behovet for å kombinere arbeid og familieliv kan lettere forstås av barn hvis de ikke føler seg utenfor av denne delen av livet ditt. Så ta med barnet ditt til jobben din ved en passende anledning.

Det gode forholdet til kolleger er også veldig viktig for deres trivsel der. La de fine bli kjent med dem personlig.

Vis arbeidsplassen din!

Kompatibilitet med familie og arbeidskarriere

Sett opp grafikk

Arbeidet, men også tiden for deg selv og for barna er like viktig, slik at du kan holde deg frisk og glad i det lange løp. Ta alt på alvor, og ingen vil føle seg forsømt. Fra nå av skal de små også lære å respektere andres personvern og forholde seg fornuftig til avtaler. Det hjelper absolutt mye.

Ukeplan for deg og barna dine

Balanse mellom familie og jobb hjemme

Fordel ansvar

Fortsett å dele ansvaret til du har det bra. Hvis noen ikke gjør jobben sin, kan det også være fordi de er opptatt med å gjøre noe de ikke liker så godt. Kanskje du kan bytte den ene eller den andre oppgaven.

Oppgaver for hvert familiemedlem

Lag mat sammen for å forene familie og jobb

Vær trygg på deg selv

Barn kopierer holdningen vi har til hverandre. Så vær trygg og positiv når det gjelder å forsvare reglene du introduserer. Så de små ville også oppfatte dem mye lettere og naturlig.

Når du er i tvil, dvs. når du ikke vet om en regel er ganske god eller dårlig, bør du lære å lytte til følelsene dine.

Vis tillit!

Vis selvtillit i kompatibiliteten mellom familie og arbeid

Oppdag ritualene fra vår barndom

Prøv å huske din egen barndom. Hva med deg da? Hvordan følte du det da? Hva var igjen for deg som en hyggelig, nøytral eller negativ opplevelse? Hva kunne foreldrene ha gjort bedre eller verre i den gitte situasjonen? På denne måten kan du lære av deres erfaring.

 Ha det gøy sammen!

Les balanse mellom arbeid og liv sammen

Gi den lille glade øyeblikk

Leker sammen for å forene familie og jobb

Kanskje du trenger et koselig hjemmekontor?

Kompatibilitet for familie og hjemmekontor

Snakk med barnet ditt om jobben din

   Kompatibilitet mellom familie og arbeidsforeldre

Sammen i lykke

Forsoning av familie og arbeidstips