Zaburzenie neurologiczne w najlepszym wydaniu, padaczka jest poważnym stanem napadowym dotykającym osoby z zaburzeniami równowagi neurologicznej lub problemami neurologicznymi. Lekarze twierdzą, że jest to czwarta powszechna nierównowaga neurologiczna. Byłby czas, kiedy ta właśnie epilepsja spowodowała ruinę w rodzinach, powodując śmierć młodych i starych, tych, których to dotyczyło. Najgorsze było we wczesnych minionych epokach, kiedy napady padaczkowe były wprowadzane w błąd przez grupę religijnych ludzi jako opętane. Konwulsje od ataku, pienienie się w ustach, a wszystko to aż po religijny los, przypominało opętanie ciała ofiary przez ducha. W rezultacie często leczenie polegałoby na złapaniu biedaka, gdy nie chwyta go i odseparowaniu go, pozostawiając go gdzieś indziej z dala od kontaktu z ludźmi.

Były takie dni, jak na przykład XV wiek, kiedy ataki i napady były związane z czarodziejstwem i dlatego wiele biednych dusz zostało spalonych na śmierć z powodu złego losu lub zapadającej na epilepsję. Z biegiem czasu ludzie i lekarze zaczęli uznawać napad za część stanu chorobowego. Dlaczego sam Juliusz Ceaser cierpiał na jeden. Mimo że wtedy również poważne rodzaje napadów były trudne do wyleczenia ze względu na niewielką wiedzę ludzi na temat tego, jak działa stan mózgu.

przyczyny-i-objawy-padaczki

Padaczka kończy się napadem, ale wpływ na mózg u różnych osób może być różny. Istnieją różne sposoby, w jakie dochodzi do ataku epileptycznego. Istnieją różne regiony w mózgu zgodne z wiekiem, płcią i ciężkością, które determinują różne rodzaje przyczyn ataków, znanych również jako zespoły padaczkowe. Różne zespoły są definiowane jako zespół płata skroniowego, w którym dochodzi do zajęcia części mózgu znajdującej się tuż za płatem czołowym. Ataki napadowe różnią się intensywnością, gdzie jeden może być nerwowy i ogłupiający, podczas gdy dla niektórych może to być nawet niezauważalne. Płat czołowy, płat tuż przed nim również może zostać dotknięty atakami.

Te napady są zwykle nawracające i mogą mieć prosty częściowy lub złożony charakter częściowy. Istnieją również inne rodzaje, takie jak padaczka płata potylicznego, w której dochodzi do zajęcia tylnej części mózgu. Tuż nad płatem skroniowym znajduje się płat ciemieniowy. Te różne płaty – każdy z nich jest w stanie wywoływać napady padaczkowe o różnym charakterze i nasileniu. Opierając się i oceniając przyczynę i źródło, lekarze rozpoczynają leczenie. Padaczka jest bardziej popularna wśród osób skrajnych, tj. dzieci lub seniorów, czyli osób powyżej 60. lub 65. roku życia. Te dwie luki wiekowe są głównymi dwoma celami ataków padaczki. Ponadto przyczyny padaczki są zwykle różne u mężczyzn i kobiet.

Objawy i przyczyny padaczki:

Ten artykuł zawiera krótkie informacje o przyczynach i objawach padaczki.

Przyczyny padaczki:

Chociaż nie jest to domowa choroba lecznicza, jej przyczyny są zapisywane w celu uzyskania lepszej wiedzy.

1. Nadużywanie alkoholu lub narkotyków:

Bycie gorącym strzelcem w młodości może być dla ciebie ciężkie. Często ludzie w swojej delikatnej młodości lub w silnym średnim wieku dla zabawy lub dla złych potrzeb godzą się na nadużywanie alkoholu i narkotyków. Kiedy mówimy o narkotyku, obejmujemy całą jego sferę, to znaczy wciąganie, zastrzyki, pigułki i palenie. Nadużywanie alkoholu przebiega wzdłuż tej samej linii, na której alkoholik w młodości staje się podejrzany o epilepsję w starszym wieku.

2. Zespół dziedziczny:

Podobnie jak w przypadku innych zaburzeń neurologicznych, geny odgrywają tu również integralną rolę w załamaniu się systemu neurologicznego. Często geny padaczki są przekazywane przez Twoje wcześniejsze drzewo genealogiczne. Genetyka łącząca ciebie i twoją matkę jest zatem potrzebna do szybkiego spojrzenia. Ten typ padaczki określany jest mianem zespołu idiopatycznego. Są to jednak skromne ataki z natury z łagodnymi napadami.

3. Zespół objawowy:

Często znane są pewne zdarzenia, które prowadzą lub mogą prowadzić do ataków epilepsji. Ta wiedza o tym, że dokładnie wiedzą, co spowodowało napad, pomaga w leczeniu i dolegliwościach. Na przykład ciężki uraz głowy, wypadki, guzy mózgu to niektóre z pewnych powodów, dla których po ataku natychmiast następuje własna baza danych.

4. Zespół kryptogenny:

Sama nazwa przemawia za tym syndromem. Cryptic jest używany do czegoś, co nie jest łatwe do przeniesienia lub takiego, którego nie można łatwo odroczyć. Dlatego te zespoły powodują drgawki i drgawki, nad którymi nie mamy żadnej kontroli.

5. Niski poziom tlenu podczas porodu:

Chcesz wiedzieć o różnych przyczynach padaczki? Jest to jedna z najważniejszych przyczyn epilepsji, o której należy pamiętać. Niski poziom tlenu w czasie porodu może pogorszyć kondycję fizyczną dziecka i przez to może cierpieć na objawy padaczki do końca życia.

6. Urazy podczas porodu:

Ogólnie rzecz biorąc, większość uszkodzeń ciała, które prowadzą do epilepsji, występuje podczas porodu. Uraz głowy może być przyczyną padaczki. Mogą również wystąpić inne urazy, przez które dana osoba może być narażona na różne objawy padaczki. Padaczka zwykle ma miejsce podczas porodu, ponieważ dziecko może być narażone na pewną ilość obrażeń podczas wyjmowania go z ciała.

7. Niektóre infekcje:

Istnieją pewne infekcje, takie jak zapalenie opon mózgowych, które można obwiniać za przyczynę padaczki. Są chwile, kiedy dana osoba będzie cierpieć na objawy padaczki, które mogły być spowodowane przez jakąś ciężką infekcję, która mogła zostać zignorowana i spowodowała tę chorobę. To jest możliwe.

8. Skok:

Jeśli dana osoba przechodzi udar mózgu, wkrótce będzie cierpieć na objawy padaczki. Mózg jest delikatnym organem i jeśli zostanie mu wyrządzona jakaś szkoda, skutki mogą być niezwykle szkodliwe i dotkliwe.

9. Problemy z cukrem we krwi:

Jeśli dana osoba cierpi na problemy z poziomem cukru we krwi, istnieje duże prawdopodobieństwo, że może cierpieć na epilepsję. Według badań jest to jedna z najczęstszych i najbardziej możliwych przyczyn padaczki.

10. Uszkodzenie mózgu:

Jeśli człowiek przechodzi przez incydent, w którym mózg mógł zostać naruszony, to ta osoba może mieć dużą szansę cierpieć z powodu różnych objawów padaczki. To jedna z najbardziej potencjalnych przyczyn padaczki.

Objawy padaczki:

Niektóre z powszechnych i głównych objawów padaczki można podsumować jako:

1. Ogólne dziwne uczucie:

Ogólne dziwne uczucie jest również dość powszechne podczas epilepsji. W każdym temacie będzie się czuć dziwnie. To jeden z najczęściej spotykanych objawów padaczki.

2. Sztywność w ciele:

Ciało człowieka sztywnieje, jeśli cierpi na epilepsję. Bóle i sztywność to jedne z najczęstszych skutków, jeśli cierpią na epilepsję.

3. Depresja:

Jednym z częstych objawów padaczki jest silna aura depresji, która z biegiem czasu powoli panuje u pacjenta. Dlatego prawie ważne jest, aby pacjent z padaczką był w kontakcie ze swoimi kręgami społecznymi, zamiast segregować się i wycofywać. W ten sposób depresja nie przekracza granic.

4. Deja Vu:

Padaczka nigdy nie jest podsumowywana po prostym ataku. Potrzeba co najmniej więcej niż dwóch, aby można było nazwać padaczką. Często tuż przed atakiem osoba, która wcześniej odczuwała pojawiające się uczucia, teraz odczuwa ten sam rodzaj uczucia. Może to być typowy zapach, który on pachnie, niepokój lub wibracja, że ​​coś złego może się wydarzyć. Wtedy powinien natychmiast podjąć środki ostrożności.

5. Napady powtarzające się:

Napady padaczkowe są jednym z najczęstszych objawów padaczki. Takie napady mogą być dość powtarzające się, co oznacza, że ​​mogą się powtarzać. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeśli dana osoba była narażona na napady padaczkowe, to może ona (lub ona) ponownie mieć napady padaczkowe.

6. Problemy z brzuchem:

To bardziej problem psychiczny niż fizyczny. Osoba, która cierpi na epilepsję, będzie miała do czynienia z narastającym uczuciem w brzuchu. Nie ma się czego obawiać, ponieważ jest to jeden z najłagodniejszych objawów padaczki.

7. Intensywne uczucie:

Jeśli cierpisz na epilepsję, intensywność jest obecnie jednym z najczęstszych problemów. Osoba będzie cierpieć z powodu niektórych problemów z intensywnością metalu. Spowoduje to również zerwanie stanu metalu, a ten objaw również wiąże się z urojeniami.

8. Bezsenność:

Chociaż wydaje się to prostym słowem, bezsenność dla pacjentów z padaczką może być bardzo szkodliwa, ponieważ samo to może wywołać ciężki napad, jeśli osoba nie otrzyma odpowiedniej dawki snu. Pacjent z padaczką z powodu strachu przed atakiem lub czasami z powodu ciężkich leków może cierpieć na bezsenność w nocy, która rano może wywołać silny atak padaczki. Również bezsenność powoduje zmęczenie i zmęczenie, co jest również niekorzystne dla pacjenta z padaczką.

9. Niezwykły smak lub zapach:

Nie byłoby dobrze, gdyby ktoś powiedział, że podczas epilepsji straci się apetyt. Ale osoba będzie miała do czynienia z podobnymi i bardzo dziwnymi problemami, takimi jak niezwykły smak. Niezwykły zapach jest również powszechny podczas epilepsji. Są chwile, kiedy dana osoba będzie miała poważne problemy ze smakiem. Można również stracić uczucie (chwilowo).

10. Uczucie mrowienia w kierunku igieł:

Nerwy i kończyny zaczną działać inaczej, gdy cierpisz na epilepsję. Widząc takie przedmioty, odczuwa się mrowienie w kierunku igieł. Wśród wszystkich objawów padaczki bardzo niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę.