W dzisiejszym świecie zanieczyszczenie powietrza jest coraz większym problemem. Powietrze, którym oddychamy jest zmieszane z wieloma zanieczyszczeniami, które pozbawią nas świeżego powietrza. Obecnie ludzie na co dzień borykają się z zanieczyszczeniem powietrza ze względu na jego masowe rozprzestrzenianie się. Fabryki, silniki samochodowe itp. od dawna zanieczyszczają środowisko, rozprzestrzeniając szkodliwe gazy, a przez to poważnie uszkodzona została warstwa atmosfery.

Różne rodzaje zanieczyszczenia powietrza oraz jego przyczyny i skutki

Zasadniczo zanieczyszczenie powietrza to obecność zanieczyszczeń w powietrzu, które są dalej przez nas wdychane, co prowadzi do poważnych, szkodliwych chorób. Zanieczyszczenia występują w wielu formach. Mogą to być kropelki cieczy, materiały stałe itp. i wiele innych. Zanieczyszczenia można dalej podzielić na dwie grupy, pierwotną i wtórną.

Istnieje wiele procesów, w których podstawowe zanieczyszczenia są uwalniane do powietrza, a jednym z nich jest erupcja wulkanu. Jest to jedno z najpopularniejszych źródeł mieszania zanieczyszczeń z powietrzem. CO uwalniane przez silniki samochodów (samochody komórkowe) to kolejne popularne źródło zanieczyszczeń powietrza. Jedno jest naturalne, drugie stworzone przez człowieka. Gazowy dwutlenek siarki uwalniany z fabryk to kolejny sposób na uwalnianie zanieczyszczeń powietrza do powietrza. Oto szczegółowe informacje na temat tych źródeł zanieczyszczeń powietrza i omówimy również niektóre inne rodzaje zanieczyszczenia powietrza.

Jakie są różne rodzaje zanieczyszczenia powietrza:

Oto niektóre z najbardziej szkodliwych rodzajów zanieczyszczeń powietrza i lista zanieczyszczeń.

1. Zanieczyszczenie cząstkami:

Według różnych badań przeprowadzonych przez specjalistów w tej dziedzinie, ustalono, że różne rodzaje zanieczyszczeń w powietrzu powodują największe zanieczyszczenie.

Rodzaje zanieczyszczenia powietrza

Źródło zanieczyszczeń:

Cząstki można ogólnie podzielić na typy, stałe i ciekłe. Cząsteczki cieczy składają się zazwyczaj z popiołów, które powstają podczas spalania niektórych substancji, takich jak węgiel. Spaliny diesla i substancje chemiczne w powietrzu są również uważane za popularne źródło zanieczyszczeń ciekłych cząstek stałych. Większość pojazdów osobowych, takich jak autobusy, może wytwarzać ogromne ilości popiołów zanieczyszczających, co dodatkowo prowadzi do zanieczyszczenia powietrza. Spalanie drewna i innych podobnych substancji może prowadzić do zanieczyszczenia cząstkami.

Wpływ na zdrowie i środowisko:

Tego rodzaju zanieczyszczenia cząsteczkowe mogą prowadzić do udarów, zawałów serca, problemów z kaszlem, a także mogą powodować poważne objawy raka płuc. Poza tym wpływa to również na florę obszaru, a tym samym wpływa na jej wzrost.

Rządy podejmują poważne kroki w celu ograniczenia zużycia takich substancji, które mogą prowadzić do zanieczyszczenia powietrza. Ale nadal są miejsca, w których spalanie drewna, węgla itp. jest nadmierną praktyką.

2. Powszechne zanieczyszczenia powietrza:

Istnieją pewne rodzaje faktów dotyczących zanieczyszczenia powietrza, których nie da się uniknąć, a my jesteśmy ich jedynie ofiarami. Dla rozwoju trzeba budować przemysł, a gdy przemysł zaczyna działać na pełną skalę, następuje stała emisja tlenku węgla.

Lista zanieczyszczeń powietrza

Źródło zanieczyszczenia:

Tlenek węgla jest uważany za jeden z najbardziej szkodliwych gazów i jest zdecydowanie jedną z tych rzeczy, które powodują najwięcej fizycznych problemów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. Ten bezbarwny, bezwonny gaz jest jednym z najbardziej szkodliwych w kategorii gazów niebezpiecznych dla zdrowia człowieka.

Emisja tlenku azotu to kolejna rzecz, która prowadzi do ogromnego zanieczyszczenia powietrza.

Wpływ na zdrowie i środowisko:

Jest to jeden z tych gazów, które mogą prowadzić do chorób płuc i wywoływać u człowieka choroby rdzenia. Gazowy tlenek azotu prowadzi również do smogu i jest kiedyś przyczyną gnicia Taj Mahal. To właśnie ten gazowy tlenek azotu prowadzi do występowania kwaśnych deszczy.

Jak zapobiegać:

Ludzie powinni ostrożniej korzystać z produktów przyjaznych środowisku, które doprowadzą do jak najmniejszej emisji tego gazu. Wiadomo, że gaz niekorzystnie zanieczyszcza środowisko.

3. Gazy cieplarniane:

Istnieje wiele przyczyn, które można obwiniać za powodowanie zanieczyszczenia powietrza. Ale gaz cieplarniany to coś, co znajduje się na szczycie tej listy. Jest to rodzaj źródeł zanieczyszczenia powietrza, który jest zdecydowanie jednym z najbardziej szkodliwych gazów. Istnieją pewne źródła naturalne, które można uznać za największego producenta takich gazów. Jest to jeden z najbardziej szkodliwych gazów, który powoduje jeden z głównych problemów na całym świecie – globalne ocieplenie.

Gazy cieplarniane na liście zanieczyszczeń powietrza

Źródło zanieczyszczenia:

Najbardziej znaną formą zanieczyszczenia powietrza jest właśnie ten gaz i jest on sprawcą efektu cieplarnianego. Poważnie wpływa na klimat ziemi i jest jedną z rzeczy, która jest ogromnie odpowiedzialna za zmiany klimatyczne w prawie każdym miejscu na ziemi.

Istnieje wiele przyczyn, które mogą prowadzić do emisji tego szkodliwego gazu, z których najważniejszą jest spalanie paliw kopalnych. Dwutlenek węgla, metan itp. to takie gazy, które mogą być gazami cieplarnianymi i prowadzą również do globalnego ocieplenia.

Wpływ na społeczeństwo:

Z powodu takich zmian klimatycznych cierpią nie tylko ludzie, ale i zwierzęta, które czasami są zmuszone do migracji. Środowisko staje się wtedy nieodpowiednie dla flory i fauny.

4. Lotne związki organiczne:

Lotne związki organiczne na liście zanieczyszczeń powietrza

Lotne związki organiczne lub LZO są również znaczącym gazem cieplarnianym, ale jest o wiele więcej. Niektórzy uważają, że jest znacznie bardziej szkodliwy i może powodować jedne z najbardziej szkodliwych chorób znanych człowiekowi w dzisiejszych czasach.

Źródło zanieczyszczenia:

Istnieje wiele węglowodorowych lotnych związków organicznych, o których można również powiedzieć, że są odpowiedzialne za zanieczyszczanie powietrza i pogarszanie stanu ziemi. 3-butadien to jeden z najniebezpieczniejszych związków, który może prowadzić do zanieczyszczenia powietrza i jest jednym z najbardziej szkodliwych gazów wszech czasów.

Wpływ na społeczeństwo:

Lotne związki organiczne są podstawowym etapem powstawania ozonu w warstwie przyziemnej i cząstek stałych, głównych składników smogu. Wiadomo, że smog ma niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka i środowisko. Wiadomo, że LZO powodują podrażnienie oczu, nosa i gardła, częste bóle głowy, nudności, uszkadzają wątrobę, nerki i centralny układ nerwowy.

5. Amoniak:

Rodzaje zanieczyszczenia powietrza amoniakiem

Wreszcie, amoniak uważany jest za jedną z najgorszych substancji znanych człowiekowi.

Źródło zanieczyszczenia:

Emitowany jest z procesów rolniczych i na ogół ma niepokojący zapach, raczej ostry. Organizmy lądowe żywią się tym, ale z drugiej strony ta konkretna substancja chemiczna jest niezwykle szkodliwa dla człowieka.

Wpływ na ekosystem:

Mimo że jest stosowany przez firmy farmaceutyczne, jest dość niebezpieczny dla naszego zdrowia. Szkody powodowane przez amoniak w zbiornikach wodnych są przedmiotem większego zainteresowania, ponieważ jest on bardzo toksyczny dla organizmów wodnych. Niskie stężenia amoniaku w glebie są naturalne i są niezbędne do odżywiania roślin. Wyższe dawki amoniaku w powietrzu powodują oparzenia nosa, gardła i dróg oddechowych. Prowadzi to dalej do obrzęku oskrzeli i pęcherzyków płucnych oraz uszkodzenia dróg oddechowych, co prowadzi do niewydolności oddechowej lub niewydolności. Wdychanie niższych stężeń może powodować kaszel oraz podrażnienie nosa i gardła.

6. Nieprzyjemne zapachy:

Rodzaje zanieczyszczenia powietrza Nieprzyjemne zapachy

Czasami można stwierdzić, że nieprzyjemne zapachy są przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Dlatego okolica powinna być utrzymywana w jak największej czystości, aby zachować zdrowe środowisko.

Źródło zanieczyszczenia:

Następnym na liście zanieczyszczeń powietrza jest nieprzyjemny zapach. Głównym źródłem tego zanieczyszczenia są odpady wytwarzane w przemyśle, które objawiają się jako zapach, nieostrożne usuwanie odpadów, które gniją i wytwarzają nieprzyjemny zapach oraz zapach dymu pochodzącego z samochodów i innych pojazdów.

Wpływ na ludzi:

Niektóre związki gazowe mogą mieć niekorzystny wpływ na twoje zdrowie, powodując duszność, bóle głowy, podrażnienie oczu lub wdychanie dużych ilości, nawet śmierć.

7. Naturalne źródła zanieczyszczeń:

1. Pył:

Lista zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu

Pył jest również uważany za zanieczyszczenie powietrza. Zwykle zawiera dużą dawkę ziaren pyłku, które również są uważane za pył. Zawiera niespalone cząsteczki węgla, komórki skóry, ziarna pyłku, włosy, drobne ziarna minerałów, cienkie włókna, cząsteczki gleby itp. Wszystkie te cząsteczki kurzu czynią go zanieczyszczeniem.

Źródło zanieczyszczenia:

Pył jest kolejnym ważnym źródłem zanieczyszczenia powietrza. Zwykle składa się z cząstek znajdujących się w atmosferze, które pochodzą z różnych źródeł, takich jak gleba, pył unoszony przez pogodę (proces eoliczny), erupcje wulkanów i zanieczyszczenia.

Wpływ zanieczyszczenia:

Pneumokonioza obejmuje grupę chorób płuc spowodowanych wdychaniem pyłu, głównie pyłu mineralnego, którego płuca nie mogą się pozbyć. Najczęstszymi chorobami, jakie wywołuje, jest krzemica, pylica górnicza i azbestoza. Krzemica jest spowodowana wdychaniem pyłu krzemionki krystalicznej.

2. Gaz ziemny:

Gaz ziemny na liście zanieczyszczeń powietrza

Wśród substancji zanieczyszczających powietrze jednym z nich będą gazy naturalne. Gazy zużywające się gwałtownie rosną i pozostawiają więcej zanieczyszczeń w powietrzu, powodując drastyczne zmiany w środowisku.

Źródło zanieczyszczenia:

Spalanie gazu ziemnego wytwarza duże ilości siarki, rtęci i cząstek stałych. Spalanie gazu ziemnego wytwarza również tlenki azotu (NOx), które są pierwszymi oznakami powstawania smogu, ale na niższych poziomach niż benzyna i olej napędowy stosowane w pojazdach silnikowych.

Wpływ zanieczyszczenia:

Gaz ziemny emituje od 50 do 60 procent mniej dwutlenku węgla (CO2) podczas spalania w nowej, wydajnej elektrowni na gaz ziemny w porównaniu z emisją z typowej nowej elektrowni węglowej. Narażenie na wysokie poziomy tych zanieczyszczeń powietrza spowoduje niekorzystne skutki zdrowotne, w tym objawy ze strony układu oddechowego, choroby układu krążenia i nowotwory.

3. Krakersy:

Krakersy na liście zanieczyszczeń powietrza

Palenie krakersów to kolejny powszechny rodzaj zanieczyszczenia powietrza.

Źródło zanieczyszczenia:

Na liście skutków zanieczyszczenia powietrza znajdują się krakersy, które zawierają wiele toksycznych związków, takich jak miedź i kadm, które pozostają zawieszone w powietrzu przez dłuższy czas.

Wpływ zanieczyszczenia:

Zanieczyszczenia te zwiększają ryzyko ataków astmy, zapalenia oskrzeli i objawów alergicznego nieżytu nosa, w tym kichania, kataru i bólów głowy. Ponieważ gazy te potrzebują więcej czasu, aby się rozproszyć, prowadzą nawet do chorób układu oddechowego nawet po miesiącach spalania.

4. Palenie papierosów:

Lista zanieczyszczeń powietrza Palenie

Kolejnym rodzajem zanieczyszczenia powietrza jest palenie papierosów. Zanieczyszczenia powietrza emitowane przez papierosy są 10 razy większe niż spaliny z samochodów z silnikami Diesla. Dym tytoniowy w środowisku wytwarza drobny pył, który jest najbardziej niebezpiecznym dla zdrowia elementem zanieczyszczenia powietrza.

Źródło zanieczyszczenia:

Jedynym źródłem są ludzie, którzy palą w miejscach publicznych, tym samym rozprzestrzeniając skutki biernego palenia również na innych.

Wpływ zanieczyszczenia:

Powszechnie znanym wpływem jest rak. Wpływają nie tylko na palacza, ale także na tego, który podczas palenia stoi obok niego. Nie tylko szkodzą zdrowiu, ale także ziemi i środowisku, gdy niedbale wyrzucają pąki papierosów.

Rodzaje źródeł zanieczyszczenia powietrza są liczne. Dbamy o to, aby chronić nasze zdrowie i organizm przed szkodliwymi substancjami społeczeństwa, ale musimy także podejmować krótkie kroki w celu wyeliminowania zanieczyszczeń, które powodują zanieczyszczenie powietrza. Dla zdrowego życia i lepszego jutra musimy być przygotowani na podejmowanie mniejszych kroków i skuteczne zapobieganie szkodliwemu wpływowi tych zanieczyszczeń na nas.